พ.ต.อ.ธีรณัจต์ เมธาอรรถพงศ์
ผู้กำกับการ
พ.ต.ท. โกมินทร์ มีจันโท
รอง ผกก.(สอบสวน)
พ.ต.ท. คมกฤช แก้วชื้่น
รอง ผกก.ป.
 
พ.ต.ท. วัชระ แสงหิรัญ
สวป.
พ.ต.ท. ถนอม กันธิยะ
พ.ต.ท. ชูชาติ คำมูลตา
สว.สส.
พ.ต.ต. มนัสวี ศรีอรุณนิรันดร์
สว.อก.
  
ร.ต.อ. ศิวกร กำพลธนสิน
ร.ต.อ. วิชิต แสนทนะ
รอง สวป.
ร.ต.อ. วินัย อินเชื้อ
รอง สว.(สอบสวน)
ร.ต.อ. ประทิน บุญมี
รอง สว.(สอบสวน)
ร.ต.อ. เดช นาคคชสีห์
รอง สว.(สอบสวน)
ร.ต.ท. ศรีพนมมาศ กุลมนต์
ร.ต.ท. สอน แก้วนอก
จนท.สายตรวจ
ร.ต.ท. บุญช่วย มีบุญล้ำ
ร.ต.ท. ประทีป บัวพิมพ์
ร.ต.ท. ณัฎฐพล โสภา
รอง สว.(ป)
ร.ต.ท. สม คำแหงรส
รอง สว.สส
ร.ต.ต. ณัฐธนาธร บุตรเนตร
รอง สว.(ป)
ร.ต.ต. เทศ แจ่มทุ่ง
ร.ต.ต. จีระพจน์ พรรณคง
รอง สว.(ป)
ร.ต.ต. ศราวุธ เวียงทอง
ร.ต.ต. สมเดช เมทจักร์