พล.ต.ท. อภิชาติ ศิริสิทธิ์
ผบช.ภ.6
พล.ต.ต. กรณ์ณพัชญ์ กิตติพิบูลย์
รอง ผบช.ภ.6
พล.ต.ต. ชัยวัฒน์ ฉันทวรลักษณ์
รอง ผบช.ภ.6
พล.ต.ต. ดำรงค์ เพ็ชรพงศ์
รอง ผบช.ภ.6
พล.ต.ต. พยูห์ ธนะศรีสืบวงศ์
รอง ผบช.ภ.6
พล.ต.ต. เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ
รอง ผบช.ภ.6
พล.ต.ต. ไตรรงค์ ผิวพรรณ
รอง ผบช.ภ.6