พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พล.ต.อ. รอย อิงคไพโรจน์
รอง ผบ.ตร.
พล.ต.อ. มนู เมฆหมอก
รอง ผบ.ตร.
พล.ต.อ. ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร
รอง ผบ.ตร.
พล.ต.อ. ศักดา ชื่นภักดี
รอง ผบ.ตร.
พล.ต.อ. ณัฐธร เพราะสุนทร
รอง ผบ.ตร.
พล.ต.อ. วิสนุ ปราสาททองโอสถ
รอง ผบ.ตร.
พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์
รอง ผบ.ตร.
พล.ต.อ. ปิยะ อุทาโย
รอง ผบ.ตร.
 
พล.ต.ท. รอย อิงคไพโรจน์
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
พล.ต.ท. เพิ่มพูน ชิดชอบ
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
พล.ต.ท. อดิศร์ งามจิตสุขศรี
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
พล.ต.ท. จารุวัฒน์ ไวศยะ
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
พล.ต.ท. พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
พล.ต.ท. กิตติพงษ์ เงามุข
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
พล.ต.ท. ชินภัทร สารสิน
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
พล.ต.ท. ไกรบุญ ทรวดทรง
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
พล.ต.ท. สราวุฒิ การพานิช
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
พล.ต.ท. สุรพล อยู่นุช
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
พล.ต.ท. สุทิน ทรัพย์พ่วง
ผู้ช่วย ผบ.ตร.