สถานที่ตั้ง :สถานีตำรวจภูธรคีรีมาศ
87 หมู่ 1 ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย, 64160

เบอร์โทรศัพท์ :055 693 299 , 055 693 708
โทรสาร :055 693 299

Website :http://www.khirimatpolice.com
Facebook :https://www.facebook.com/khirimatl102
Fanpage :https://www.facebook.com/Khirimatpol102

                   Line :