18 มกราคม 2563/20:10:46

กิจกรรมวันเด็ก

วันนี้ (๑๑ ม.ค.๖๓) เวลา ๐๘.๐๐-๑๑.๐๐ น. พ.ต.อ.ศิระ อาชวสุนทรากุล ผกก.สภ.คีรีมาศ และข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยได้รับการสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม ของรางวัลต่าง ๆ จากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๘๐๐ คนเปิดดู 1226 ครั้ง