14 ตุลาคม 2561/20:23:46

สนับสนุนกีฬาเยาวชน

 เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2561 ด.ต.สม คำแหงรสผบ.หมู่(ป.) สภ.คีรีมาศ 
ได้มอบเงินบำรุงทีมเยาวชนคีรีมาศ จำนวน 2000 บาท 
เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนในพื้นที่เล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด


เปิดดู 1179 ครั้ง