28 กุมภาพันธ์์ 2562/10:55:35

ทดสอบร่างกาย

วันนี้ (๒๒ ก.พ. ๖๒) เวลา๐๗.๓๐ น. พ.ต.อ.ศิระ อาชวสุนทรากุล ผกก.สภ.คีรีมาศ 

นำข้าราชการตำรวจในสังกัดทุกนายทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ 
โดยมีนายแพทย์ชุมพล นุชผ่อง ผอ.รพ.คีรีมาศ และคณะ ทำการตรวจคัดกรองทางการแพทย์ฯ 
ณ ห้องแบ่งปัน สภ.คีรีมาศ ก่อนทำการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ณ บริเวณที่ทำการสถานีตำรวจเปิดดู 1200 ครั้ง