ประธาน กต.ตร.
นางละออง มาฉ่ำ
ประชาชนที่มาจากการเลือก
  
รองประธาน กต.ตร.
นายลำยอง สอนโต
ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก
  
เลขานุการ กต.ตร.
พ.ต.ท.วินัย ผินอินทร์
โดยตำแหน่ง
  
กรรมการโดยตำแหน่ง
พ.ต.อ.บุญเสริม สิทธิถาวร
ผกก.สภ.คีรีมาศ
ว่าที่ร้อยตรี ชูชาติ เป้กล้า
นายอำเภอ หรือผู้แทน
พ.ต.ท.โกมินทร์ มีจันโท
รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.คีรีมาศ
พ.ต.ท.ปรีชาพล ปิยะลังกา
รอง ผกก.สส.สภ.คีรีมาศ
พ.ต.ท.วัชระ แสงหิรัญ
สวป.สภ.คีรีมาศ
นายวิทูรย์ แดงอิ่ม
กำนันตำบลหนองกระดิ่ง
พ.ต.ท.ชูชาติ คำมูลตา
สว.สส.สภ.คีรีมาศ
  
กรรมการจากการเลือก/คัดเลือก
นายอัมพร เอมทิม
นายก อบต.หนองกระดิ่ง
ด.ต.สม คำแหงรส
ผบ.หมู่(ป.)สภ.คีรีมาศ
นายทองเย็น ทองเผือก
ประชาชนที่มาจากการเลือก
นายเชาวลิต ผ่องแผ้ว
ประชาชนที่มาจากการเลือก
นายนนท์ ผ่องใส
ประชาชนที่มาจากการเลือก
นางวรรณา เนียมมณี
ประชาชนที่มาจากการเลือก
ผู้ช่วยเลขานุการ กต.ตร.
พ.ต.ท.พลศิริ อนุพันธ์
สว.อก.สภ.คีรีมาศ
ร.ต.อ.กิตติวินท์ ธนทรัพย์เพิ่มพูล
รอง สว.ธร.สภ.คีรีมาศ