29 มิถุนายน 2560/12:19:08
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สถานีตำรวจภูธรคีรีมาศ


รายละเอียดตามภาพประกาศ สถานีตำรวจถานีตำรวจภูธรคีรีมาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สถานีตำรวจภูธรคีรีมาศ  ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
เอกสาร : news5_file_489.jpg