29 มิถุนายน 2560/12:23:51
ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของ สถานีตำรวจภูธรคีรีมาศ


              รายละเอียดประกาศ สถานีตำรวจภูธรคีรีมาศ เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริต
ของ สถานีตำรวจภูธรคีรีมาศ  ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐


เอกสาร : news6_file_7982.jpg