30 สิงหาคม 2561/15:58:36
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์การกู้ยืมเงิน


สถานีตำรวจภูธรคีรีมาศได้ดำเนินการเปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ในเรื่องการกู้ยืมเงินด้วยสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
 หากท่านใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในการกู้ยืมเงิน แจ้งข้อมูลได้ที่จุดบริการประชาชน (One stop service) สภ.คีรีมาศ 
หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 055-693708, 055-693299 ตลอด 24 ชั่วโมง