งานจราจร
ร.ต.อ.วิชิต แสนทนะ
รอง สวป.
  

ร.ต.ต.ประคอง สุขหร่อง
จนท.จราจร
  

ด.ต.ศาทร สายสร้อย
จนท.จราจร
  

ส.ต.ต.ณัฐดนัย อ้นเทียน
จนท.จราจร