งานอำนวยการ
พ.ต.ต.มนัสวี ศรีอรุณนิรันดร์
สว.อก.
  

ร.ต.อ.กิตติวินท์ ธนทรัพย์เพิ่มพูล
รอง สว.ธร.
  

ร.ต.ต.สมเดช เมทจักร์
ร.ต.ต.ประเวศ สารสืบ
จนท.สารบรรณ
 

ด.ต.อนุรักษ์ สิงห์ดา
  

ส.ต.อ.ธีระยุทธ์ เปรมใจ
จนท.การเงิน
  

ส.ต.ท.ชาคริต ชมภูมิ่ง
จนท.สารบรรณ