งานสอบสวน
พ.ต.ท.โกมินทร์ มีจันโท
รอง ผกก.(สอบสวน)
พ.ต.ท.ถนอม กันธิยะ
 

ร.ต.อ.ศักดา พะชะ
รอง สว.(สอบสวน)
ร.ต.อ.วินัย อินเชื้อ
รอง สว.(สอบสวน)
ร.ต.อ.ประทิน บุญมี
รอง สว.(สอบสวน)
ร.ต.อ.เดช นาคคชสีห์
รอง สว.(สอบสวน)
  

ด.ต.สัญชัย ใจชาญ
เสมียนเปรียบเทียบปรับ
ด.ต.นิรัญ พลอยครุธ
เสมียนประจำวัน
ด.ต.ดำริ เลิศแตง

ส.ต.อ.อดิเศกชัย บุญคง
พลขับรถยนต์ 30
  

ส.ต.ท.ศุภเดช ตันธนปัญญากร
เสมียนประจำวัน
ส.ต.ท.วรพล สารสืบ
จนท.ธุรการคดี
 

ส.ต.ต.พงษ์ทวิชย์ สนองบุญ
เสมียนประจำวัน