งานสืบสวน
พ.ต.ท.ชูชาติ คำมูลตา
สว.สส.
  

ร.ต.อ.ปัญญา สกุลเจริญพานิชย์
ร.ต.อ.สมศักดิ์ ใจดี
รอง สว.(ป)
 

ร.ต.ท.สม คำแหงรส
รอง สว.สส
  

ด.ต.บุญมั่น ยิ้มเจริญ
ด.ต.นิรุธ แก้วฟัก
ด.ต.ธวัชชัย ทองโตนด
จนท.สืบสวน

ส.ต.อ.กมลรัตน์ กิ่งแก้ว
จนท.สืบสวน
  

ส.ต.ท.ทินวัฒน์ กับปะหะ
จนท.สืบสวน
ส.ต.ท.วีรพล จิ่วเข็ม
จนท.สืบสวน